Wat is een Blindedarmontsteking

Gezond

Een appendicitis ofwel een blindedarmontsteking is een acute ontsteking van het aanhangsel van de blindedarm. Deze aanhangsel bevindt zich rechts onder in de buik. Dit is meer specifiek bij de overgang van de dunne darm naar de dikke darm. De reden van de ontsteking van de appendix is nog steeds niet duidelijk. Deze ontsteking kan op verschillende leeftijden voorkomen, maar in het meeste gevallen treedt dit op bij de jongeren mensen. De symptomen van de blindedarmontsteking zijn niet altijd duidelijk en kunnen verschillen van persoon tot persoon. Een zorgvuldige diagnose is heel belangrijk, vooral als het gaat om een acute appendicitis. Deze kan zich gaan openbarsten en kan fatale aflopen hebben. Soms kan er ook slechte diagnose vastgesteld worden en een onnodige operatie uitgevoerd worden. Het is belangrijk om tijdig te ingrijpen maar dit moet gebeuren onder de juiste omstandigheden.

De klachten kunnen opeens optreden inde vorm van een plotse buikpijn. Dit gebeurt rond de navel en verplaats zich uiteindelijk naar rechts onder in de buik. Naarmate de tijd vordert zal de pijn nor erge gaan worden. Men zal ook veel pijn ervaren bij aan indrukken van de buik en bij het loslaten ervan. De ontsteking kan zich zo uitbreiden dat er uiteindelijk een buikvliesontsteking  kan veroorzaakt worden. De mens zal geen eetlust hebben, misselijk zijn en er kan ook koorts optreden. In zulke omstandigheden moet u uw arts zeker raadplegen. Indien men na grondig onderzoek de diagnose vast stelt, zal er dan de nodige maatregel genomen worden. Aan de hand van inwendig onderzoek, echografisch onderzoek, bloedonderzoek en  andere scans zal er dan overgegaan worden tot een geschikte operatie.

(73)

Over de auteur