Gezondheidszorg nodig voor illegalen

ziekenfonds

Naar aanleiding van de in 1998 ingevoerde Koppelingswet is Stichting Koppeling werd in het leven geroepen. Deze wet koppelt het recht op allerlei gemeenschapsvoorzieningen aan de vraag of een persoon legaal in Nederland verblijft of niet. De kans bestond dat zorgverleners in het dagelijks leven te maken zouden krijgen met vreemdelingen die medische hulp nodig hadden, maar niet beschikten over een verzekering. Hierdoor hadden mensen zonder een verblijfsvergunning geen recht meer op een ziekenfondsverzekering.
Doelstelling van Stichting Koppeling was het oplossen en voorkomen van knelpunten in de gezondheidszorg voor onverzekerde vreemdelingen. Naar schatting ging het hier om enkele duizenden illegaal in Nederland verblijvende personen en vreemdelingen die opgenomen waren in een asielprocedure.
 
Medisch noodzakelijke zorg kan echter niemand worden geweigerd; niet volgens de wet en niet vanuit ethische overwegingen. Denk aan bijvoorbeeld behandelingen in het ziekenhuis of een oogkliniek. Daarom wordt er op het koppelingsbeginsel een uitzondering gemaakt voor spoedeisende en andere medisch noodzakelijke hulp.

Gewijzigde regeling

De Koppelingswet bepaalt dat ‘vreemdelingen zonder verblijfsvergunning’ (verder aangeduid als illegalen) geen recht hebben op o.a. een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Niettemin kan medisch noodzakelijke hulp hen niet worden geweigerd. Illegalen zijn zelf aanspreekbaar op betaling van de kosten daarvan; alleen als zij niet kunnen betalen, kan een zorgaanbieder vanaf 1 januari 2009 onder voorwaarden aanspraak maken op een financiële vergoeding van oninbare kosten conform een nieuwe regeling die het CVZ uitvoert. Deze regeling komt in de plaats van de tot dan toe bestaande Regeling Stichting Koppeling.

Onze koppeling met de stichting staatsloterij is al jaren bekend. Kijk nu eens op deze site voor de uitslag staatsloterij die daar maandelijks als eerste te vinden  is.

(56)

Over de auteur