Groene omgeving bevorderd goede gezondheid

groene omgeving

Groene omgeving bevorderd goede gezondheid

In binnen- en buitenland doen wetenschappers al jaren onderzoek naar de relatie tussen natuur en gezondheid. En keer op keer komen ze tot de conclusie dat een groene en natuurlijke leefomgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen.

Aandacht voor een groene omgeving en goede gezondheid

Wie in een groene wijk woont, voelt zich beter en bezoekt minder vaak de huisarts. Een groene omgeving vermindert stress, nodigt uit tot bewegen en het ontmoeten van buurtbewoners. Daarnaast is groen in de buurt goed voor de ontwikkeling van kinderen en kan het bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, zingeving en een goed microklimaat. Kortom, groen in de wijk is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid van haar inwoners. Echter, lang niet alle wijken zijn groene wijken.

Het groen in steden is de afgelopen jaren zelfs afgenomen, in zowel kwantiteit als kwaliteit. Dit is ook vanuit gezondheidsoogpunt zeker niet wenselijk. Zo leggen ziekten als angststoornissen en depressie een groot beslag op de gezondheidszorg en zijn er hoge kosten mee gemoeid, terwijl de kans op deze klachten in een groene omgeving kleiner is. Het investeren in groen levert dus ook geld op.

Steeds meer gemeenten en provincies werken actief aan leefbaarheid. Bij veel projecten is het doel tweeledig: meer groen voorzien in de buurt én de participatie vanuit bewoners vergroten. Er zijn voldoende aanwijzingen dat groen en leefbaarheid goed samen gaan. Maar hoe dat het beste werkt, is nog niet duidelijk.

Goede gezondheid in groene omgeving, de feiten

• De kans dat bewoners zich gezond voelen is in groene gebieden 1,5 keer zo groot als in minder groene woonomgevingen.

• De aanwezigheid van groen zorgt o.a. voor 25% minder depressies, 15% minder nekklachten, 15% minder migraine en ernstige hoofdpijn en 23% minder astma/COPD.

• Patiënten met uitzicht op groen herstellen sneller van een operatie dan patiënten zonder dit uitzicht. Zij gebruiken ook minder pijnstillers.

• Interieurbeplanting kan de negatieve invloed van printers, kopieermachines en computers op de luchtkwaliteit tegengaan.

• Planten kunnen de luchtvochtigheid op kantoor met circa 5% verhogen.

• Luchtverontreiniging zoals CO2 en fijnstof geeft gezondheidsklachten. Bomen en hagen langs wegen kunnen 15 tot 20% van de stofdeeltjes afvangen.

• Een boom van 50 cm dik kan per jaar ongeveer 500 gram fijnstof afvangen. Dit compenseert circa 7.500 jaarlijks gereden autokilometers.

• Bomen kunnen grote hoeveelheden water vasthouden, zowel in de bodem als in de kruin (naar schatting minstens 2.800 liter).

• Groen dempt verkeersgeluid. Groene daken kunnen geluid reduceren met 1 tot 5,5 decibel.

• Bomen in de buurt van woningen leveren een besparing op van ongeveer 10% in de energiekosten.

(96)

Over de auteur